Ústecký krajský svaz házené

25.8.2019 otevřeno: 146 x

Platba IS

Upozorňujeme na platbu "Individuálního startovného" (IS).

Individuální startovné je splatné bezhotovostní platbou na účet Českého svazu házené č. 2801158739/2010. Jako variabilní symbol platby se uvádí šestimístný kód. První tři čísla kódu tvoří identifikaci druhu platby číslem 700, druhá tři čísla kódu tvoří označení krajského svazu, ke kterému je klub příslušný. Označení krajských svazů je uvedeno v příloze č.1. Jako specifický symbol se uvádí evidenční číslo klubu přidělené ČSH. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedena informace o počtu členů, za které je individuální startovné placeno v členění podle jednotlivých typů (např. touto formou z25 s15 – znamená, že klub zaplatil za 25 plátců základního individuálního startovného a za 15 plátců sníženého individuálního startovného).

Individuální startovné za individuální členy je splatné bezhotovostní platbou na účet Českého svazu házené s tím, že jako variabilní symbol platby se uvádí stejný kód jako v případě klubů s tím rozdílem, že označení kraje se vztahuje k trvalému bydlišti individuálního člena. Jako specifický symbol se uvádí registrační číslo individuálního člena.

Výjimečně lze zaplatit individuální startovné hotově v pokladním místě Českého svazu házené.

Za hráče (hráčky), kteří hostují v jiném klubu je povinen platbu provést mateřský klub. Za hráče (hráčky), kteří limitovaně přestoupili je povinen provést platbu rovněž mateřský klub.

Jmenovité označení plátců individuálního startovného (včetně případných změn v rámci jednotlivých typů) za příslušný klub provádí pověřený člen klubu – evidovaný klubový redaktor systému Handball.net. tak, že

a) do 31. srpna může označit libovolného člena klubu, který nemá individuální startovné označené, a rovněž toto označení zrušit, maximálně však do počtu členů, za které bylo zaplaceno individuální startovné

b) po 31. srpnu může pouze označit člena, který nemá individuální startovné označené, maximálně však do počtu členů, za které bylo zaplaceno individuálnístartovné.

Příloha č. 1

Seznam kódů krajských svazů házené

654 – Ústecký krajský svaz házené