Ústecký krajský svaz házené

3.1.2019 otevřeno: 209 x

Školení rozhodčích v Kuřimi

Komise rozhodčích ČSH pořádá licenční seminář, který se uskuteční dne 10. února 2019 v Kuřimi.

Seminář je určen zájemcům z řad rozhodčích, kteří si chtějí zvýšit licenci rozhodčího, tedy získat licenci B, případně A.

 

Zájemci o absolvování školení rozhodčích se mohou hlásit mailem vedoucímu semináře p. Liborovi Skružnému na adresu lskruzny@seznam.cz, který jim zašle pozvánku s organizačními pokyny. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna2019.