Ústecký krajský svaz házené

Členové exekutivy, kontaktní pdaje

Členové Exekutivy ÚKSH:
 
PŘEDSEDA ÚKSH
VÁCLAV STARÝ

telefon: +420 601 579 931
vaclav.stary@hazenalovosice.cz
 
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
ANDREA ŘEZNÍČKOVÁ

telefon: +420 603 176 477 
uksh@centrum.cz
 
SOUTĚŽNÍ KOMISE
VÁCLAV STARÝ

telefon: +420 601 579 931
vaclav.stary@hazenalovosice.cz
 
KOMISE MLÁDŽE

ANDREA ŘEZNÍČKOVÁ

telefon: +420 603 176 477 
uksh@centrum.cz
 
KOMISE ROZHODČÍCH

PETR PEŠEK 
Telefon: +420 774 601 113

peta.pesak@seznam.cz
 

SPRÁVCE STRÁNEK
DAVID BIČIŠTĚ
d.biciste@seznam.cz
 
Platby na ČSH: Číslo účtu (GEMB): 1730408504/0600 
Specifický symbol: poslední trojčíslí evidenčního čísla oddílu 
Variabilní symbol – první trojčíslí: 
200 – registrační poplatky, poplatky za hostování, přestupní poplatky 
500 – klubové členské poplatky 
600 – metodické materiály, tiskopisy, zápisy, prodej zboží 
700 – individuální startovné 
800 – vstupenky 
900 – ostatní