Ústecký krajský svaz házené

 E X E K U T I V A  Ú K S H

 

PŘEDSEDA: Martin Vágner

úsek mládeže, řízení mládežnických projektů a trenérů

mobil: +420 723 853 747

email: marvasoft@seznam.cz

 

 MÍSTOPŘEDSEDA: Roman Tlustý

ekonomika ÚKSH, informatika a disciplinární komise

mobil: +420 602 284 379

email: tlusty@uksh.cz

 

 ČLEN: Petr Pešek

komise rozhodčích a soutěžní komise

mobil: +420 774 601 113

email: peta.pesak@seznam.cz


SEKRETARIÁT

SEKRETÁŘ: Ladislav Pavlíček

mobil: +420 602 482 206

email: sekretar@uksh.cz

 

 

Platby na ČSH:

Číslo účtu (FIO): 2801158739/2010

Specifický symbol: poslední trojčíslí z přiděleného evidenčního čísla oddílu

Variabilní symbol – první trojčíslí:

200 – registrační poplatky, poplatky za hostování, přestupní poplatky

500 – klubové členské poplatky

600 – metodické materiály, tiskopisy, zápisy, prodej zboží

700 – individuální startovné

800 – vstupenky

900 – ostatní