Ústecký krajský svaz házené

Členové exekutivy, kontaktní údaje

SEKRETARIÁT

Kateřina ŠTOLBOVÁ

mob.: +420 777 235 450

email: uksh@centrum.cz

 

 

SOUTĚŽNÍ KOMISE

Václav STARÝ

mob.: +420 601 579 931

email: uksh@centrum.cz

 

 

KOMISE MLÁDEŽE a TMK

Andrea ŘEZNÍČKOVÁ

mob.: +420 603 176 477

email: uksh@centrum.cz

 

 

 

KOMISE ROZHODČÍCH

Petr PEŠEK

mob.: +420 774 601 113

email: peta.pesak@seznam.cz

 

 

 

SPRÁVCE webu ÚKSH

Václav FRANC

email: uksh@centrum.cz

 

 

Platby na ČSH:

Číslo účtu (FIO): 2801158739/2010

Specifický symbol: poslední trojčíslí z přiděleného evidenčního čísla oddílu

Variabilní symbol – první trojčíslí:

200 – registrační poplatky, poplatky za hostování, přestupní poplatky

500 – klubové členské poplatky

600 – metodické materiály, tiskopisy, zápisy, prodej zboží

700 – individuální startovné

800 – vstupenky

900 – ostatní